ผู้ป่วยใกล้-ไกลแห่เข้าคลินิก CBD OIL หนองฉาง ทั้งคนเป็นมะเร็ง-โรคพุ่มพวงรอใช้น้ำมันกัญชาช่วย

ผู้ป่วยใกล้-ไกลแห่เข้าคลินิก CBD OIL หนองฉาง ทั้งคนเป็นมะเร็ง-โรคพุ่มพวงรอใช้น้ำมันกัญชาช่วย

23/08/2019 ผู้ป่วยใกล้-ไกลแห่เข้าคลินิก CBD OIL หนองฉาง ทั้งคนเป็นมะเร็ง-โรคพุ่มพวงรอใช้น้ำมันกัญชาช่วย

อุทัยธานี – ผู้ป่วยทั้งใกล้ทั้งไกลแห่รอพบ “หมอเสริฐ-รพ.หนองฉาง” ดูอาการก่อนสั่งจ่ายน้ำมันกัญชาต่อเนื่อง พบคนไข้โรคพุ่มพวงใช้น้ำมันกัญชาร่วมยาแผนปัจจุบันช่วยลดปวด-ร่างกายดีขึ้น

Official Website :
https://www.facebook.com/MGRonlineLive


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended


What is CBD Oil

CBD Benefits

cbd oil effects